حماسه بالون پر از زباله کره شمالی و جنوبی توضیح داده شد


کره شمالی حداقل 260 بالون را به آن سوی مرز با کره جنوبی فرستاده است که فضولات، زباله ها و اعلامیه های تبلیغاتی را پراکنده می کند.

کره جنوبی در مورد ورود ناخوشایند به هوا به مردم هشدار داد و نیروهایی را برای بازرسی و جمع آوری آن فرستاد.

هر دو کشور پس از جنگ کره در دهه 1950 از بالون برای تبلیغ تبلیغات استفاده کردند.

شیما خلیل خبرنگار بی بی سی آخرین تحولات را توضیح می دهد.

ویدیو توسط ایان کیسی و جیانلوکا آوانینا

دیدگاهتان را بنویسید