بادی شاپ مهلتی را برای نجات فروشگاه ها و مشاغل بریتانیا تعیین می کند


شرکتی که The Body Shop را در بریتانیا می فروشد، مهلتی برای خریداران تعیین کرده است تا در رقابت برای نجات 1500 شغل، پیشنهادات خود را ارسال کنند.

بی بی سی دریافته است که FRP Advisory که بر فروش نظارت می کند، از این شرکت خواسته است تا سه شنبه آینده پیشنهادی ارائه دهد.

پس از اینکه Aurelius، یک شرکت سهام خصوصی، شرکت را تنها چند ماه پس از خرید آن در فوریه، اداره کرد، بادی شاپ هنوز 112 فروشگاه در بریتانیا دارد.

75 مورد ابراز علاقه در The Body Shop وجود داشته است، اما Aurelius در میان پیشنهاد دهندگان نیست.

قبل از دولت، بادی شاپ 2200 کارمند داشت و 198 فروشگاه در بریتانیا داشت.

دیدگاهتان را بنویسید