اقتصاد بریتانیا در آوریل مرطوب رشد نمی کند


اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل رشد نکرد، زیرا هوای مرطوب به خصوص بر هزینه ها تأثیر گذاشت.

دفتر آمار ملی (ONS) مطابق با انتظارات اقتصاددانان، هیچ رشدی را در ماه گزارش نکرد.

این کسادی پس از آن رخ می دهد که اقتصاد بریتانیا سریع ترین رشد خود را در دو سال گذشته بین ژانویه و مارس ثبت کرد و از رکودی خارج شد که در نیمه دوم سال گذشته وارد آن شد.

اقتصاد یک میدان جنگ کلیدی برای احزاب سیاسی اصلی در آستانه انتخابات سراسری 4 جولای است.

دیدگاهتان را بنویسید