برای اولین بار در دو سال گذشته، تورم به هدف رسید


برای اولین بار در سه سال اخیر، تورم به هدف بانک مرکزی انگلیس رسید.

داده های رسمی نشان داد که قیمت ها در سال منتهی به ماه مه 2 درصد افزایش یافته است که از 2.3 درصد در ماه قبل کاهش یافته است.

اقتصاد موضوع کلیدی گفتگو در آستانه انتخابات سراسری 4 ژوئیه است و همه احزاب اصلی در مورد چگونگی ثابت نگه داشتن تورم بحث می کنند.

بانک انگلستان روز پنجشنبه ارقام را بررسی خواهد کرد تا تصمیم بگیرد در مورد نرخ بهره چه کاری انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید