NatWest برای خرید بازوی بانکی Sainsbury


هنگامی که سوپرمارکت های زنجیره ای از این بخش خارج شوند، NatWest تجارت اصلی بانکداری Sainsbury را خریداری خواهد کرد.

بر اساس این قرارداد، NatWest کارت های اعتباری، وام ها و حساب های پس انداز بانک Sainsbury را در اختیار خواهد گرفت.

با این حال، برند Sainsbury's Bank، دستگاه های خودپرداز، بیمه یا پول مسافرتی آن را نمی خرد.

به گفته این دو شرکت، مشتریان هیچ تغییر فوری در نتیجه معامله را نخواهند دید.

Sainsbury به دنبال انتقال کارکنان در معرض خطر از دست دادن شغل خود به عنوان بخشی از فرآیند مشاوره خواهد بود.

این سوپرمارکت در ماه ژانویه اعلام کرد که قصد دارد بخش بانکی خود را به دلیل تمرکز بر تجارت اصلی مواد غذایی خود منحل کند.

دیدگاهتان را بنویسید