شناگران برهنه انقلاب زمستانی استرالیا را جشن می گیرندحدود 3000 نفر به مناسبت انقلاب زمستانی به رودخانه Derwent در هوبارت فرو رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید