اقتصاد بریتانیا در آغاز سال 2024 بیش از حد انتظار رشد کرد


Getty Images مردی با تجهیزات محافظ در یک کارخانه جوشکاری فلزگتی ایماژ

داده‌های رسمی اصلاح‌شده نشان می‌دهد که با خروج بریتانیا از رکود، اقتصاد در سه ماه اول سال 2024 بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شد رشد کرد.

طبق گزارش اداره ملی آمار (ONS)، اقتصاد بین ژانویه تا مارس 0.7 درصد رشد داشته است.

ارقام منتشر شده در ماه گذشته در ابتدا رشد را 0.6 درصد تخمین زدند.

دیدگاهتان را بنویسید